Rev. 04-Feb-2009

2005

Matthew Lee as 'Jr.' (Koenma), Youko Kurama, and...Matthew Lee as "Jr." (Koenma), Youko Kurama, and Razor (no last name provided) as "Hiei" from Yu Yu Hakasho.
Yaoi-Con 5, part 5: Sunday (30-Oct-2005)

Matthew Lee as 'Jr.' (Koenma), Youko Kurama, and...Matthew Lee as "Jr." (Koenma), Youko Kurama, and Razor (no last name provided) as "Hiei" from Yu Yu Hakasho.
Yaoi-Con 5, part 6: Sunday (30-Oct-2005)