Rev. 07-Feb-2009

2001

Loscon 28 Part 10, Saturday (24-Nov-2001)

'Harry Potter' family group. Marilyn Irvin as...John Irvin as Hagrid, Marilyn Irvin as Prof....John Irvin as Hagrid, Marilyn Irvin as Prof....John Irvin as Hagrid, Marilyn Irvin as Prof....John Irvin as Hagrid, Marilyn Irvin as Prof....John Irvin as Hagrid, Marilyn Irvin as Prof....
Jerry's Picture Gallery: Loscon 28 Part 56: Saturday Evening, After Masquerade (24-Nov-2001)