Rev. 23-Aug-2011

2005

Keith Kato.Keith Kato.
UK 2005 Trip, part 36: Thursday at Interaction (04-Aug-2005)


2007

Keith Kato.Keith Kato.
Loscon 34 part 19: Late Friday Night (24-Nov-2007)


2008

Someone dishing up chili in Keith Kato's Chili...Keith Kato.
LosCon 35 part 10: Friday Night (28-Nov-2008)


2009

Chas Hoff, Keith Kato and Kenn Bates.Keith Kato.
Loscon 36 part 7: Late Friday Night (28-Nov-2009)


2011

Keith Kato and Mike Sheffield at the Heinlein...Keith Kato and Mike Sheffield at the Heinlein Society table.
Renovation (2011 Worldcon) part 18: Thursday (18-Aug-2011)