Rev. 12-Jul-2010

2009

Christian B. McGuire as 'Don Christianitos.'Christian B. McGuire as "Don Christianitos."
Loscon 36 part 9: Saturday (28-Nov-2009)

Leigh Ann Hildebrand and Christian B. McGuire as...Leigh Ann Hildebrand and Christian B. McGuire as...
Loscon 36 part 10: Saturday (28-Nov-2009)

Christian B. McGuire as 'Don Christianitos' and...Christian B. McGuire as 'Don Christianitos' and...Christian B. McGuire as 'Don Christianitos' and...Christian B. McGuire as 'Don Christianitos.'Maria Rodriguez as 'Jessica Rabbit,' Christian B....
Loscon 36 part 11: Late Saturday Night (29-Nov-2009)


2010

Christian B. McGuire ('Don Christianitos)'...Christian B. McGuire ('Don Christianitos)'...Christian B. McGuire ('Don Christianitos)'...
Westercon 63 part 4: Saturday (03-Jul-2010)