Previous: Fairmont San Jose (29-Sep-2001) Part 2Next: Fairmont San Jose Part 4 (03-Aug-2002)Fairmont San Jose Part 3 (29-Sep-2001)

Rev. 21-Jul-2009 12:03:58

0923-10923-01 (lost: fairm15.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-20923-02 (lost: fairm16.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-30923-03 (lost: fairm17.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-40923-04 (lost: fairm18.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-50923-05 (lost: fairm19.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-60923-06 (lost: fairm20.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-70923-07 (lost: fairm21.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-80923-08 (lost: fairm22.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

0923-90923-09 (lost: fairm23.jpg)
(Saturday 29-Sep-2001)

Previous: Fairmont San Jose (29-Sep-2001) Part 2Next: Fairmont San Jose Part 4 (03-Aug-2002)